Mobirise

TOPLANTILAR

Anasayfa / Neler Yapıyoruz? / Toplantılar

15 Temmuz Işığında Türkiye

Toplumların tarihinde siyasi bakımdan dönüm noktası mahiyetinde olan hadiselerin, taşıdıkları tarihi ve sosyal değere yaraşır bir biçimde anlaşılması ve muhtevasının şimdiki zamanı ve geleceği olumlu bir biçimde etkileyebilecek şekilde yorumlanması önemlidir.

Türkiye'de Muhafazakar Düşünceyi Etkileyen Düşünürler

Muhafazakâr Düşünce’nin 10. Yılı Üzerine Derkenar Dergicilik zor zenaat. Bunu, az çok dergiciliğe bulaşmış herkes bilir. Ayaktakalabilen, bir gelenek inşa edebilen dergi sayısı bir elin parmaklarını geçmez.

İslam Medeniyetini Kuran Düşünürler

Medeniyet, yaklaşık iki yüz yıldır yoğun olarak tartışılan bir kavramdır.

Uluslararası Muhafazakar Düşünce Sempozyumu

Avrupa’da ve Türkiye’de Muhafazakâr Düşünce ve Siyasî Partiler Sempozyumu.

Fransa’daki Devrim Üzerine Düşünceler

Kitabın Tercümesi ve Türkiye’de Muhafazakâr Külliyat Üzerine Konuşmalar.